Heikki Patomäki

Kaikki blogit puheenaiheesta Uhanalaisten lajien suojelu

Kaavoittajille, hankevastaaville ja kaikenmaailman konsulteille - KHO:2014:176

 

yes Ympäristölupa – Turvetuotanto – Edellytykset – Lupaharkinta – Uhanalainen kalalaji – Meritaimen – Purotaimen – Merkittävä pilaantuminen – Erityinen luonnonolosuhde – Selvitykset – Varovaisuusperiaate – Vesienhoitosuunnitelma – Vesistöluokitus – Hyvä tila – Lapväärtinjoki-Isojoki

 

Päin metsää, poliitikot

Sote ja halltuksen ero ovat dominoineet perjantaista lähtien poliittista keskustelua. Jo ennen tuota kohua pääministerin oudot puheet ”punavihreän puolen” hakkuiden kieltämisaikeista jättivät tahattomasti varjoonsa Keskustan uuden metsäohjelman julkistamisen.  Ohjelma kiteyttää kuitenkin hyvin sen, mihin suuntaan Keskusta ja perinteistä metsätaloutta edustavat intressiryhmät haluavat viedä suomalaista metsäpolitiikkaa. Vaaleihin valmistauduttaessa olisi iso virhe unohtaa, kuinka oleellinen asia metsien oikeanlainen kohtelu on maamme tulevan kehityksen kannalta.

Joka 9. Suomen eliölajeista on uhanalainen, katso paneelikeskustelu alla:

Luonnonsuojelijat, katsokaa suora paneelikeskustelu alla:

https://dclive.fi/YM/uhanalaisuus2019

---

Klo 13.55 paneelikeskustelu, moderaattorina professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto

 

Panelistit:

Yksikön päällikkö, erätalousneuvos Vesa Ruusila,

Maa- ja metsätalousministeriö Johtaja, professori Leif Schulman,

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS Johtaja Timo Lehesvirta,

UPM Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Punaisen kirjan uhanalaiset lajit julkistetaan pe 8.3. klo 9.15-15 Säätytalolla

 

 

"Miten Suomen lajit voivat? Kuinka moni lajeistamme on uhanalainen? Mitkä eliöryhmät ovat uhanalaisimpia? Millä keinoilla lajistomme tilannetta voidaan parantaa?

Mitä ilmastonmuutokselle pitäisi tehdä?

Ilmastonmuutos tuli laajempaan keskusteluun 2000-luvun alkuvuosina. Käytännössä kaikilla kansalaisilla on jo jonkinlainen käsitys ongelman vakavuudesta ja kaikilla poliittisilla puolueilla jonkinlainen strategia ongelman ratkaisemiseksi. Yhtenäinen näkemys kuitenkin puuttuu ja kaikki eivät vieläkään ymmärrä ongelman mittakaavaa.

Hyönteiset nyt luokiteltu uhanalaisimmaksi maan päällä

Uhanalaisuus luokitellaan lajikohtaisesti, Suomessa ympäristöministeriö pitää yllä luetteloa uhanalaisista lajeista.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit

Nyt on sitten nostettu uutisiin hyönteiset.

Hyönteiset ovat erityisen uhan alla, koska luonnon monimuotoisuus on kapenemassa, maanviljely valtaa alaa metsiltä ja niityiltä, joissa on luontaisesti paljon hyönteislajeja, perhosia, kimalaisia jne.

Suomen lajien ns. Punainen kirja julkaistaan vuoden 2019 alkupuolella

"Tuore arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta tiedeyhteisön mittavan ponnistuksen tulos.

Arvion keskeinen tulos on, että luontotyypeistämme noin puolet (48 %) on uhanalaisia koko maassa, Etelä-Suomessa vielä tätä enemmän. Edellisen, 10 vuotta sitten toteutetun arvioinnin jälkeen uhanalaistuminen on kokonaisuutena jatkunut.

Järvikylästä löytyi ammuttu susi

Nakkilasta kuuluu kummia. Rikos on tapahtunut, Järvikylästä löytyi ammuttu susi.

Susi löytyi sunnuntaina 23. syyskuuta. Susi oli ammuttu, ja poliisi tutkii asiaa törkeänä metsästysrikoksena. Asiasta jotain tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä Porin poliisin puhelinnumeroon 050 456 4963.

Taas näitä tampioita. Niitä on ihan liikaa. Susia taas ei ole edes tarpeeksi.

Salametsästäjät tappavat pantasusia

Minun järkeeni ei oikein tahdo mahtua, miksi uhanalaista eläintä pitää metsästää. Suomessa on noin 150-180 sutta, ja aivan hyvin niitä voisi olla kolminkertainen määrä. Pysyisivät terveempinäkin kun geeniperimä olisi vähän laajemmalla pohjalla. Susikanta on supistunut vuodessa neljänneksen, noin 50 yksilöä. Todennäköisin syy susikatoon oli lisääntyvien aikuisten korkea kuolleisuus tavella 2015-2016, mikä on omiaan alentamaan kannan pentutuotantoa. 

Miksi uhanalaista eläintä pitää metsästää?

Varsinais-Suomeen on sitten myönnetty kaksi sudenkaatolupaa. Toivottavasti tällä kertaa ei kaadeta kahta alfayksilöä. Luonnonvarakeskuksen mukaan viime talvena metsästetyistä susista jopa 20 saattoi olla laumansa johtajasusia. Myös Varsinais-Suomessa alfoja kaatui kaksi. Metsästyksessä kaatuneiden alfojen määrä herätti spekulaatiot siitä, oliko niiden poistaminen tarkoituksellista, jotta lauma hajoaisi ja jättäisi alueen.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä