Heikki Patomäki

Natsi-analogioista

Perussuomalaiset ja heidän nettikirjoittelijansa turvautuvat tämän tästä käytännöllisiin virhepäätelmiin, vedoten esimerkiksi tunteisiin, pelkoihin tai ”kansan mielipiteisiin”, usein juurikaan välittämättä siitä ovatko esitetyt väitteet totta vai eivät.

Erityisen suosittu melkein kaikissa poliittisissa keskusteluissa on Ad Hominem, hyökkäys väitteen esittänyttä henkilöä vastaan. Jos joku elää ”punavihreässä kuplassa” (vaikka olisi tosiasiassa vaikka kokoomuksen äänestäjä, tai ihan riippumatta ketä äänestää), hänen on pakko olla väärässä, hänhän elää ”kuplassa”.

Jotta en itse sortuisi samaan virheeseen, on pakko olla erityisen varovainen. Konservatiivinen poliittinen filosofi Leo Strauss keksi termin Reductio ad Hitlerum jo 1950-luvulla kuvaamaan niitä virhepäätelmiä, mitä natsi-analogian käyttöön usein liittyy. Analogian avulla argumentti ikään kuin ”kumotaan” vain vetoamalla sen alkuperään tai samankaltaisuuteen tuon alkuperän kanssa. Yleensä Reductio ad Hitlerum on joko Ad Hominemin tai sääliin tai syyllisyyteen vetoamisen muoto.

Saksan perikadosta ja Hitlerin itsemurhasta on kulunut jo yli 70 vuotta. Elämme toisenlaisissa olosuhteissa kuin 1920- ja 30-lukujen eurooppalaiset. Koska Hitler ja hänen hallintonsa ovat monille suorastaan itse pahuuden symboli, väitteet siitä, että perussuomalaiset ja muut vastaavat liikkeet Euroopassa olisivat viemässä meitä takaisin 1930-luvulle voivat vaikuttaa jo lähtökohtaisesti virhepäätelmältä.

Kuitenkaan kaikki historiallisia samankaltaisuuksia koskevat argumentit eivät ole virhepäätelmiä. Jos emme tunne historiaa, toistamme helposti sen virheitä ja tragedioita. Nykyihmisten voi olla vaikea ymmärtää esimerkiksi sitä, että Hitler puhui monta kertaa myös rauhan ja sovittelun puolesta. Hitler tai muutkaan kansallissosialistit eivät yleensä avoimesti julistaneet kansanmurhaa.

Natsien tunnuslause vaalijulisteissa 1930-luvun alussa oli: ”Leipää ja työtä!”. Hitler pääsi valtaan presidentti Paul von Hinderburgin ja hänen lähimpien miestensä lyhytnäköisten laskelmien ja juonittelujen avulla tammikuussa 1933 tilanteessa, jossa natsien kannatus oli laskussa, puolue oli ylivelkaantunut ja edellisen hallituksen aloittamat työllisyysohjelmat olivat juuri alkamassa pikkuhiljaa purra.

Valtaan päästyään Hitler piti puheen, jossa hän puhui perhearvojen ja Saksan kansan puolesta, korosti poliittisen liikkeensä demokraattista mahtia ja lopulta pyysi neljä vuotta aikaa saada Saksa ja sen talous jaloilleen. Hän ei maininnut juutalaisia.

(Kun katsoo tänä päivänä Hitlerin vanhoja puheita, ne vaikuttavat usein tragikoomisilta. Kaiken kansallismielisen raivoamisen ja huutamisen jälkeen Hitler elehti pellemäisen itsetyytyväisenä – tavalla, jota Chaplin niin taidokkaasti jäljitteli elokuvassaan Diktaattori. Suomalaisten tekemä Iron Sky -elokuva tavoittaa jotain tästä ironisesta vyyhdestä, kun kuunatsit käyttävät opetuksessaan Chaplinia.)

Hitler, Göbbels ja kumppanit olivat tarkkoja siinä, mitä sanomaa millekin yleisölle syötettiin. Vaikka heidän poliittinen ajattelunsa perustui viime kädessä sotaan, sitä ei monestikaan sanottu ääneen. Propaganda oli väline natsien sodassa toisia vastaan. Hitlerin mielestä länsiliittoutuneet olivat onnistuneet ensimmäisen maailmansodan propagandassaan Saksaa paremmin. Nyt samat aseet käännettäisiin paitsi kapitalistisia maita niin myös bolševikkeja ja juutalaisia vastaan.

Sanalla ”propaganda” alkoi itse asiassa olla huono maine jo 1930-luvulle tultaessa. Göbbels halusi nimittää ministeriönsä ”Kulttuurin ja julkisen valistuksen ministeriöksi”, mutta Hitlerille tuo nimi ei kelvannut (sana ”kansanvalistus” säilyi nimessä toki). Lopulta kun maailmansota alkoi mennä yhä huonommin, Hitler ja Göbbels kiistelivät siitä kuinka sumeilemattomia valheita saksalaiset nielisivät.

Joka vaiheessa ilmaisuja kuitenkin siivottiin, aina tilanteen ja tarpeen mukaan. 1923 perustettu Der Stürmer -lehti julkaisi myyttisiä anti-semitistisiä tarinoita ja juutalais-orientalistista pornoa. Se alkoi 1930-luvun lopussa jo puhua varsin suoraan juutalaisten hävittämisen puolesta. Vaikka lehti oli Hitlerin lempilukemista, monet natsijohtajista eivät voineet sietää Der Stürmeria – ja aika ajoin itse Hitler peittosi antisemitisminsä sovinnollisempiin sanankäänteisiin. Missään vaiheessa saksalaisille tai muille ei julkisesti kerrottu kansanmurhasta, ei edes sodan lopussa.

Nürnbergin sotarikostuomioistuimessa Der Stürmerin päätoimittaja Julius Streicher tuomittiin kuolemaan rikoksista ihmiskuntaa vastaan. 1940-luvun tuomareiden mielestä vihaa lietsovia ja valheita tuottava propaganda saattaa oikeuttaa jopa kuolemantuomion, jos asiat pääsevät kehittymään oikein pahalle mallille.

Useimmat niistä saksalaisista, jotka äänestivät kansallissosialismia 1930-luvun vaaleissa, eivät siis ajatelleet juutalaisia tai sotaa. Pikemminkin he kannattivat saksalaista yhteishenkeä ja yhteisvastuuta köyhyyden, työttömyyden ja epäjärjestyksen lopettamiseksi. Unelmana oli yhtenäinen ja vahva kansakunta, ”uusi Saksa”, joka lopettaisi jo pitkään jatkuneen epävarmuuden, pelon ja kaaoksen. Hitlerin anti-semitismi kyllä tiedettiin hyvin, mutta monet vähättelivät sen merkitystä.

Olennaista on ymmärtää propagandan luonne. Ranskalaiset ja muut länsiliittoutuneet käyttivät ensimmäisessä maailmansodassa täysin tietoisesti vääristeltyä materiaalia ”hunneja” eli saksalaisia vastaan. Esimerkiksi Venäjän 1900-luvun alun pogromeissa (juutalaisvainoissa) otettuja valokuvia retusoitiin osoittamaan, kuinka saksalaiset muka tappavat naisia ja lapsia vuoden 1915 Belgiassa. Useimmat väitetyt tapaukset olivat keksittyjä.

Hitler vetosi tämäntapaisiin esimerkkeihin puhuessaan laajalti propagandasta ja sen tarpeesta Mein Kampf -kirjassaan. Totuudella tai ”teoreettisella oikeudenmukaisuudella” ei ole niin väliä. Propagandan pitää olla edullista oman puolen asialle. Kansa koostuu ymmärtämättömistä ”naisista” ja ”lapsista” (metaforisessa mielessä). Ihmismassojen kyky kriittisiin arvostelmiin on jokseenkin olematon; ihmiset unohtavat asiat nopeasti. Massojen maailmankuva on paitsi häilyvä niin myös mustavalkoinen. Ihmismassat ovat hedelmällistä maaperää, johon voi syöttää melkein mitä vain, kunhan oma koneisto toimii.

Yksinkertainen ja stereotyyppinen sanoma menee siis yleensä läpi, kunhan sitä vain toistetaan eri muodoissa riittävästi, mutta toisaalta sanomaa pitää myös muuttaa tilanteen ja yleisön mukaan. Hitler itse pukeutui pukuun ja esiintyi tavallista rauhallisempana ja harkitsevampana kohdatessaan koulutetun yleisön.

Yksi 1930-luvun propagandatemppu oli tehdä natseista itsestään uhreja. Ensin he tietoisesti järjestivät väkivaltaisia kahnauksia sosiaalidemokraattien ja kommunistien kanssa. Sitten he esittivät jokaisen kuolleen tai loukkaantuneen natsipuolueen jäsenen uhrina yhtenäisen, järjestäytyneen ja vahvan Saksan puolesta.

Kaikki historialliset analogiat ovat vain osittaisia. Mikään ei koskaan toistu samanlaisena, vaan historialliset kontekstit muuttuvat. Mekanismit voivat silti toimia tehokkaasti läpi erilaisten kontekstien. Tämä pätee esimerkiksi ontologiseen turvattomuuteen. Epävarmuuden pelko voi alkaa uhata omaa minuutta, identiteettiä ja sitä kautta koko omaa olemassaoloa.

Ontologinen turvattomuus on yleensä vain jossain taustalla, mutta se alkaa hallita ajattelua ja käyttäytymistä, kun epävarmuus ja pelko kasvavat riittävän suureksi, kun riittävän moni huolestuttava asia uhkaa toteutua yhtä aikaa. Esimerkiksi työttömyydessä ei yleensä ole kyse vain rahasta, vaan myös siitä, että itsellä on tunnustettu asema yhteiskunnan jäsenenä. Työttömyys ja varsinkin pitkäaikaisen työttömyyden pelko lietsovat ontologista turvattomuutta. Näin nykyään vallitseva talouspolitiikka tuottaa kansalliskonservatiivista identiteettipolitiikkaa.

Ontologista turvattomuutta lisää myös eriarvoisuuden lisääntyminen, keskiluokan vähittäinen kuolema ja hyvinvointivaltion mureneminen. Samaan suuntaan vaikuttaa myös organisaatioiden jatkuva muutos. Kapitalistisessa markkinayhteiskunnassa ”kaikki tukeva murenee nopeasti tuhkana tuuleen”. Muutokset tuntuvat kiihtyvän; jatkuvasta organisatorista myllertämisestä on tullut suorastaan itsetarkoituksellinen vimma. Varsinkin jos muutokset uhkaavat omaa autonomiaa ja kykyä vaikuttaa omaan tulevaisuutensa – ja juuri tätä uusliberaalin aikakauden johtajavaltaiset muutokset yleensä tekevät – ne voivat lisätä ontologista turvattomuutta.

Ontologista turvattomuutta voi toisaalta lisätä myös se, että joutuu kohtaamaan omaa olemisen tapaa tai annettuina otettuja arvoja kyseenalaistavaa ”kulttuurillista nihilismiä” tai sellaisia toisenlaisia ihmisiä, joiden koodeja ja merkityksiä ei ymmärrä. Tätä erityistä vaikutusta lisää, jos koetaan, että työttömyys tai muut epävarmuutta lisäävät ongelmat johtuvat muukalaisista – tai heitä tukevista kulttuuriradikaaleista.

Kun monet epävarmuudet kasautuvat ja kun olosuhteista näin tulee otollisia asioiden turvallistamiselle ja konservatiiviselle identiteettipolitiikalle, esiin nousee poliittisia kokeilijoita ja innovaattoreita. Osa kokee aidosti itse sen pelon ja ahdistuksen, mitä he pyrkivät poistamaan, mutta toiset toimivat opportunistisesti, löytäen nousevasta liikkeestä tien omalle nousulleen yhteiskunnassa. Kun ydin on muodostunut, alkaa propagandan uudelleen keksiminen.

Nykyoloissa sanomaa levitetään monta astetta leppoisammin kuin 1930-luvulla. Juutalaisten salaliiton sijaan meitä uhkaa nyt Islam ja ”mamut”. Kadulla rettelöivien SA-miesten sijaan perustetaan trolliarmeijoita levittämään sanomaa ja aiheuttamaan hämmennystä ja pelkoa sosiaalisessa mediassa. ”Uhrin” asemaan pääsee jo sillä, että lotkauttaa jotain riittävän natsimaista, jotta pääsee mediahuomion keskiöön ja saa kriittisen tuomion juuri niiltä, joilta sitä haluaakin – eli ”punavihreän kuplan sisältä”. Tarpeen tullen vedotaan tietenkin sananvapauteen.

Mitä enemmän poliittinen keskustelu alkaa muotoutua perussuomalaisten ja vastaavien ehdoilla, sitä ”rohkeampia” vetoja tarvitaan huomion saamiseksi. Kun tämä kehitys jatkuu, asteittain vahvistuu pyrkimys rajoittaa muiden sanan- ja ilmaisun vapautta ja myös muodollisia demokraattisia oikeuksia.

Yksi paradoksi nykytilanteessa on tietenkin se, että perussuomalaiset itse osallistuvat taloudellisen epävarmuuden lisäämiseen. Säästökuripolitiikka toimii nyt aivan samoin kuin se toimi 1930-luvun alun Saksassa, kun Heinrich Brüningin tiukka oikeaoppinen talouspolitiikka räjäytti Saksan työttömyysluvut uudelle tasolle. Sen sijaan Hitler järjesti saksalaismiehille työtä ja leipää sotilaallis-keynesiläisellä talouspolitiikalla – ja panemalla naiset kotiin ja ajamalla juutalaiset ja tiedemiehet maanpakoon.

Historiallisen analogian valossa tutummalta kuulostaa se kun kansanedustaja Jani Mäkelä uhittelee Facebookissa toiselle maailmanpolitiikan professorille Teivo Teivaiselle, että hänen työpaikkansa on leikkauslistalla, kun budjettia valmistellaan. Kiista alkoi kun Mäkelä oletti väärin, että mielenosoitukseen tarvitaan viranomaisten lupa – kenties ajatellen, että niin pitäisikin olla. Mäkelän uhittelussa oli ajattelemattoman koston makua (ja hän pyysikin anteeksi), mutta uhittelu kertonee laajemmin asenteista, jotka koskevat yliopistoja, kriittistä ajattelua ja intellektuelleja.

Kun NSDAP nousi yksinvaltaan, se kielsi juutalaisten ja vasemmistolaisten oikeuden valtion virkoihin. Näin myös Saksan yliopistot puhdistettiin hetkessä kaikista toisinajattelijoista. Tie kohti Saksan perikatoa oli alkanut.

Siitä alkoi myös amerikkalaisen tieteen nousu.

Heikki Patomäki

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

30Suosittele

30 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (72 kommenttia)

Käyttäjän PerttiKannisto1 kuva
Pertti Kannisto

Suomen velka ja trolliarmeijat ovat lähtöisin samasta tilanteesta. Työttomyys ja näköalattomuus.

Miten huomenna asiat ovat paremmin itsellä ?

Ei siinä pienet veromuutokset tai sossutuet auta.
Miten minulla huomenna työtätekevänä ovat asiat paremmin ?

Ilkka Huotari

"Erityisen suosittu melkein kaikissa poliittisissa keskusteluissa on Ad Hominem"

Tarkoitat varmaan rasistikorttia?

Käyttäjän HeikkiPatomki kuva
Heikki Patomäki

Mitä tahansa syytöstä kuulumisesta johonkin tiettyyn kategoriaan voi käyttää väärin. Myös rasisti-syytös voi olla ad hominem, jos sillä yritetään korvata vastaus esitettyyn sisällölliseen argumenttiin. Kaikki rasisti-syytökset eivät kuitenkaan ole väärin tai epärelevantteja. Rasismi on todellinen ilmiö ja rasismi on väärin, ja monta kertaa näiden näkökohtien esiin tuominen on aivan asiaankuuluvaa. Kaikki ad hominem-argumentit eivät myöskään ole virhepäätelmiä (esim. "julistan tupakoinnin vastaista sanomaa, mutta poltan itse").

Eri tapauksista johdatusta löytyy jo Wikipediastakin, mutta kirjoista suosittelisin ennen kaikkea Douglas Waltonin teosta "Informal Logic", joka on toiminut mainiona alan perusoppikirjana jo neljännesvuosisadan ajan.

Ilkka Huotari

Hyvä vastaus, noinhan se on.

Juhani Kahela

Rasismi on ihmisen syntyperästä johtuva syrjintä. Rasismia (rotusyrjintää) on ainakin esiintynyt lain nojalla USA:ssa ja Etelä-Afrikassa.

Rasismia ei ole
- vastustaa maahan tulijoiden elättämistä yhteisistä varoista
- vaatia, että maan lakeja ja säännöksiä kunnioitetaan ja noudatetaan poikkeuksetta
- vaatia maahanmuuttajia luopumaan kotimaansa perinteistä, jos ne ovat suomalaisten lakien ja elämäntapojen vastaisia
- vaatia rikokseen syyllistyneiden tai suomalaiseen elämäntapaan sopeutumattomien ei-suomalaisten karkottamista
- vaatia kunnioittamaan kaikkia ihmisiä tasa-arvoisina riippumatta mistään perinteistä tai uskonnoista
- vaatia elää Suomessa maan tavalla vaatimatta itselleen erityisoikeuksia
- vaatia kunnoittamaan suomalaisia perinteitä kuten koulujen kevätjuhlia, uimahallien vuoroja jne
- vaatia, että maahanmuuttajaperheissä eletään Suomen tapojen ja lakien mukaan
- vaatia Suomessa rikokseen tuomittujen toimittamista kärsimään rangaistuksensa lähtömaassaan

Kaikkia kantasuomalaisia vaaditaan elämään edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti. Maahanmuuttajilla ei saa olla mitään erityisoikeuksia.

Kalevi Wahrman Vastaus kommenttiin #52

Ensimmäinen kohta on rasismia.
Kaikilla kansalisuuden tai oleskeluluvan saaneilla pitää olla samanlinen sosiaaliturva ym.....

Juhani Kahela Vastaus kommenttiin #59

Mikä on syntyperän ja sosiaaliturvan välinen yhteys? Onko joltakin kielletty sosiaaliturva syntyperän vuoksi? Kaksi ihmistä on muuten tismalleen samanlaisessa tilanteessa paitsi toinen on eskimo ja toinen on intiaani. Intiaanilta kielletään sosiaaliturva sen takia, että hän on intiaani. Se on rasismia. Jos päätös tehdään jollakin toisella perusteella, niin se ei ole rasismia.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #52

Kahelan listalla on jokunen ihan oikeaankin osunut mutta valtaosin ne ovat kestämättömiä. Käydäänpä ne läpi yksi kerrallaan:
1) Maahantulijoilla tulee olla samat oikeudet sosiaaliturvaan, terveydehoitaan y.m. kuin muillakin. Lisäksi erityiset pakolaisten avuntarpeet tulee ottaa huomioon.
2) Maan lakien noudattamisvaatimuksessa kannattaa ottaa huomioon m.m. Olaus Petrin tuomarinohjeet, esimerkiksi: "Kaikkea lakia on älyllä käytetettävä, sillä suurin oikeus on suurin vääryys, ja oikeudessa pitää olla armo mukana."
3) Ihmisillä tulee olla oikeus perinteisiinsä. Pelkkä suomalaisten elämäntapojen vastaisuus ei riitä estämään vapautta niihin. Mutta esimerkiksi väkivaltaan ja ihmisten silpomisiin tulee puuttua siten, että ihmiset ymmärtävät miksi niin tehdään.
4) Ibid
5) Tämä on oikein. Sehän tarkoittaa, että mitä erilaisimpia maahanmuuttajia tulee kunnioittaa heidän perinteistään y.m. riippumatta.
6) Oikeasti ei ole olemassa yhtä maan tapaa jota voisi määrätä kunnioittamaan.
7) Suomalaisia perinteitä voidaan ja tulee kunnioittaa mutta niiden noudattamista ei tule vaatia julkisen vallan järjestämässä toiminnassa. Toisaalat "suomalaiset perinteet" eivät ole yhtenäinen ja eheä joukko tapoja vaan me olemme jo kantasuomalaisina monikulttuuria. Esimerkiksi emme elä enää pakkouskonnon aikaa joten uskonnolliset palvontamenot eivät saa olla pakollisia vaan niiden tulee olla julkisen vallan ulkopuolella olevaa harrastustoimintaa.
8) Lakeja on tietty hyvä noudattaa kohdan kaksi varauksella. Sen sijaan meillä yksityisten perheiden elämäntapojen mestarointi ei voi tulla kyseeseen. Yksityisyydensuoja olkoon kaikilla, kulttuureista, kielestä j.n.e. riippumatta.
9) Jos rikos on tehty ja tuomittu Suomessa, on Suomen viranomaisten tehtävä kärsityttää seuraamus.

Meitä kaikkia kantasuomalaisia ei vaadita elämään Kahelan sääntöjen mukaan joten ei ole syytä vaatia sitä maahanmuuttajiltakaan.

Juhani Kahela Vastaus kommenttiin #69

Näkökohtasi ovat ihan kelvollisia, mutta täysin ohi kirjoitukseni sanoman. Niillä ei vain ole mitään tekemistä rotusyrjinnän kanssa eli rasismin kanssa. Syrjintää, joka perustuu vain syntyperään. Jos olen väärässä, niin perustelisitko miten kannanottosi perustuvat ihmisen syntyperään eikä mihinkään muuhun tekijään.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #71

Eikö viestistäni käynyt ilmi, että nimen omaan korostin ettei syntyperä tai maahanmuuttajuus saa vaikuttaa siihen miten ihmisten elämiseen suhtaudutaan? Jos niin tehdään, se on mielestäni rasismia sillä tulkitsen, että "suomalaisten tapojen", mitä ne kenellekin lienevätkään, vaatiminen on sitä. Samoin mielestäni maahanmuuttajuuteen tai erilaiseen kulttuuriin vetoaminen on pääsääntöisesti sitä.

Juhani Kahela Vastaus kommenttiin #73

Rasismia on, jos syrjintä perustuu yksinomaan ja ainoastaan syntyperään. Jos syrjintä perustuu maahanmuttoon, niin sillä ei ole mitään tekemistä rasismin kanssa. Rasismista on tullut maahanmuuttomyönteisten iskulause, kun ei kyetä syvään analyysiin faktoista. Narikkatorin tapahtuma oli malliesimerkki. Ihmiset eivät halunneet kuulla oman näkemyksensä vastaista puheenvuoroa. Presidentti Niinistönkin sanoma oli keskustelkaa. Buuaminen ei ole keskustelua.

Keskustelun ei tule tapahtua abstraktitasolla, vaan elävän elämän tapahtumien perusteella. Oman kokemuspiiriini kuuluu tapahtumia Itä-Helsingin kouluissa. Työnantajan (Helsingin kaupunki) työnjohto-oikeudella opettajia on kielletty julkisuudessa puhumaan maahanmuuttajalasten ongelmista. Opettaja ei saanut mennä televisioon kertomaan tapahtumista. Tilalle lähetettiin opetusviraston ihminen kehumaan, että ongelmia ei ole. Ko. henkilö ei ole ollut päivääkään opettajana vaan istunut turvallisest toimistossaan. Tilapäisopettajat, jotka kiertävä eri kouluja ovat kertoneet, että ongelmia esiintyy kouluissa, joissa on maahanmuuttajia oppilaina ja sielläkin maahanmuuttajataustaisilla lapsilla. Itä-Helsingissä olisi haasteita maahanmuttomyönteisille. Kääriä hihat ja poistaa ongelmat kuten poikaoppilaiden haistattelu ja huorittelu naisopettajille. Isä on kuuluma sanonut, että nainen on koiraakin alempi olio. Työnantajan, opetusviraston lääke on, koittakaa sietää.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #76

Kahelan mielestä rasismi poistuu kun siihen liittää vaikka vasenkätisyyyden tai sen puuttumisen, tarpeen mukaan? Minusta rasimia on aina mukana kun joku perustelu on rasistinen eli perustuu syntyperään, kulttuurieroihin t.m.s. Niinpä silloin erottelu maahanmuuttajuuden perusteella on rasistista.

Kun johonkin jonkin asian puolesta järjestettyyn mielenosoitustilaisuuteen tulee puhumaan tunnettu erimieltä oleva, yleisö saattaa todellakin esittää äänekkäitäkin vastalauseita. Niin käy vaikka k.o. henkilö yrittäisikin silotella edustamansa ryhmän toitailuja. Toisaalta Kansalaistorilla, ei Narinkkatorilla, yleisö kai lopetti enemmän buuaksen kun eräs järjestäjistä niin pyysi.

Minusta on vallan oikein, että tietyn konkreettisen tunnistettavissa olevan ryhmän ongelmia ei konkreettisesti revitellä julkisissa, valtakunnallisissa tiedonlevitteissä. Eihän niin tehdä kantasuomalaistenkaan osalta yhtä tunnistettavasti.

Mutta on totta, että maahanmuuttajillakin ja myös heidän lapsillaan on ongelmia. Joissakin tapauksissa olosuhteista johtuen niitä saattaa olla jopa enemmän kuin muilla. Se ei kuitenkaan ole syy leimata heitä vaan auttaa heitä.

Suvaitsevaisuus on opittavissa oleva asia, niin meille kuin myös vielä meidän nuivastoammekin nuivemmista paikoista tuleville. Se ei vain onnistu hetkessä ja vanhimmat sukupolvet saattavat olla jopa n.s. "menetettyjä". Opettajilla onkin siis suuri vastuu, että uusista sukupolvista kasvaa suvaitsevampipa riippumatta siitä ovatko he tuoreita maahanmuuttajia vai joitakin muita.

Juhani Kahela Vastaus kommenttiin #78

Minua viisammaat ovat määritelleet rasismin (rotusyrjinnän) seuraavasti: "Racism consists of ideologies and practices that seek to justify, or cause, the unequal distribution of privileges, rights or goods among different racial groups.". Miten itse määrittelet rodun( race)? Rasismi kohdistuu rotuun. Mihin tahansa muuhun kuin rotuun perustuva syrjintä ei ole rasismia. Maahamuuttajat, pakolaiset tai vastaavat eivät ole rotu.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #80

Tunnistan tuon määritelmän. "Race" sen tarkoittamassa mielessä sisältynee seuraavaan Oxford English Dictionary:n (ODE) määritelmään:"
Race (Noun)
Each of the major divisions of humankind, having distinct physical characteristics:
people of all races, colours, and creeds
1.1 [MASS NOUN] The fact or condition of belonging to a racial division or group; the qualities or characteristics associated with this.
1.2 A group of people sharing the same culture, history, language, etc.; an ethnic group:
we Scots were a bloodthirsty race then
1.3 A group or set of people or things with a common feature or features: some male firefighters still regarded women as a race apart
1.4 Biology A population within a species that is distinct in some way, especially a subspecies: people have killed so many tigers that two races are probably extinct
1.5 (In non-technical use) each of the major divisions of living creatures: a member of the human race, the race of birds
1.6 literary A group of people descended from a common ancestor: a prince of the race of Solomon
1.7 [MASS NOUN] archaic Ancestry:two coursers of ethereal race

Although ideas of race are centuries old, it was not until the 19th century that attempts to systematize racial divisions were made. Ideas of supposed racial superiority and social Darwinism reached their culmination in Nazi ideology of the 1930s and gave pseudoscientific justification to policies and attitudes of discrimination, exploitation, slavery, and extermination. Theories of race asserting a link between racial type and intelligence are now discredited. Scientifically it is accepted as obvious that there are subdivisions of the human species, but it is also clear that genetic variation between individuals of the same race can be as great as that between members of different races".

Englannin kieli siis näyttää antavan hyvin väljät puitteet sille mitä siiä voi "race" -sanalla kuvata.

Itse olen siis päätynyt pitämään rasismina kaikkea sitä millä pyritään oikeuttamaan tai harjoittamaan ihmisten erottelua heidän syntyperänsä, kultuurinsa, kielensä t.m.s. ominaisuuden nojalla.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #81

En ymmärrä, miksi juuri tietyn sortin kommunistintapaisille on niin vaikeata myöntää, että maailmassa on kaikenlaista muuta syrjintää kuin kuviteltuihin biologisiin ominaisuuksiin perustuvaa. Esimerkiksi taloudelliseen luokka-asemaan perustuvaa, katsokaas.

Jos rasismi-sanaa venytetään tolkuttomiin, syntyy tuota "taidan olla rasisti" -retoriikkaa, jota Birgitta Valonen pari päivää sitten esitteli.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #82

Ketähän Vuorela tarkoittaa "tietyn sortin kommunistintapaisella" ja millainen se tietty sortti on?

Itse en pidä itseäni kommunistina koska kommunistilta vaaditaan asettumista leniniläisen puolueteorian mukaiseen demokraattisen sentralismin lokeroon. Oman känkkäränkkyyteni vuoksi en suostu sellaiseen asettumaan eli antamaan muille valtakirjaa päättää mitä mieltä asioista olen. Samasta syystä en voi sitoutua mihinkään muuhunkaan puolueeseen.

Mitä taas tulee syrjintään niin toki sitä on muutakin kuin rasismia vaikka pidättäytyisikin oxfordilaisessa määritelmässä. Sellaista on esimerkiksi yhteiskunnallisen aseman, taloudellisen aseman, asuinpaikan, sairauden, sukupuolisen suuntautumisen j.n.e. perusteella tapahtuva syrjintä. Mutta mainitsemani rasismin ja rodun määritelmän käyttäminen ei ole käsitteen "tolkuttomiin venyttämistä" vaan yleisesti arvossa pidetyn lähteen mukaisen määritelmän käyttöä.

Kannattaa myös ottaa huomioon, että syrjintä ei aina ole vain yhden tekijän perustelemaa. Kelpasihan esimerkiksi Hitlerille ja natseillekin tosirikkaat juutalaispankkiirit kun he rahoittivat natsipuolueen toimintaa.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Patomäki, eikö sinulla ole muistissasi puolueen oikeaa nimeä, kun kirjoittelet natseista, eihän kommunistipuolueenkaan nimeä ole vääristelty.
Fcistipuolue oli taas Italiassa ja kuitenkin olet maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa.

Jouni Nordman

Käännetään katse Ruotsiin, jossa poliittinen eristäminen on tekemässä eristetystä suurinta puoluetta, joka on osoitus siitä mihin ajaudutaan jos asioista ei voida puhua avoimesti. Jos mennään vaikka Aristoteleksen etiikan muodostumiseen niin ainoa miten päästään lopputulokseen on käymällä tutustumassa omiin negatiivisia asioihin.

Eli jos ei löydetä mitään positiivista toisen näkökannasta, niin yleensä silloin on yleensä on valetta ymmärtämisestä.

Käyttäjän juhanaturpeinen kuva
Juhana Turpeinen

Wau! Heti iski vähättelijä armeijan trollit tähän tekstiin. Samalla hienosti tekstin siällön osuvuutta korostaen.

Hyvä ja asiallinen teksti arvon Professorilta.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Amerikkalaiset eivät ehkä olleet niin irti Natsi-saksasta kuin yleisesti kerrotaan:

http://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.s...
http://historynewsnetwork.org/article/1796

Yllätys toki ei ole suuri. Silloinkaan ei ollut mitään irrallista kehitystä, se kehitys on nykyään paljon epätodennäköisempää.

"Yksi 1930-luvun propagandatemppu oli tehdä natseista itsestään uhreja. Ensin he tietoisesti järjestivät väkivaltaisia kahnauksia sosiaalidemokraattien ja kommunistien kanssa. Sitten he esittivät jokaisen kuolleen tai loukkaantuneen natsipuolueen jäsenen uhrina yhtenäisen, järjestäytyneen ja vahvan Saksan puolesta."

Tämä pisti silmääni. Vetäköön jokainen itse johtopäätöksensä kuka tällaisella toiminnalla voisi nykyään koittaa vedota ja minkä nimissä.

Ei tarvitse edes vielä vetää mitään johtopäätöksiä.

Katsokaa tulevia kahnauksia. Katsokaa, ketkä ovat uhreja ja ketkä pahoja. Katsokaa minkä puolesta uhrit syntyivät.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Ukkonen on huomannut, etteivät ameriikkalaiset olleet niin irti natseista kuin yleisesti halutaan kertoa. Se on totta. Oikeasti ympäri n.s. läntisen vapaan maailman talouselämän huipulla oltiin "kiinnostuneita" natsien menetelmistä joilla tuottaa työrauhaa. USAssa m.m. Rockefellerit ja Ford sekä Kennedy Sr. olivat erityisen kiinnostuneita. Samaa henkeä löytyi myös muualta aina Ison Britannian kuningashuonetta ja Lohjan kalkkia myöten.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

"Hitler, Göbbels ja kumppanit olivat tarkkoja siinä, mitä sanomaa millekin yleisölle syötettiin."

Juu kaikenlaista sanomaa sitä syötellään nyt monilta tahoilta.

Jotenkin sitä vaan ihminen alkaa väsyä tohon "natsikortin" himokäyttöön..

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Natsikortti tuntuu nykyään olevan yhä useammin puolustustaktiikka, uudenlainen uhriutumisen laji, jota käytetään kun vähänkin kritisoidaan.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kannattaa verrata tätä monipuolista ja asiallista analyysiä sen kanssa peräkkäin julkaistuun Seppo Oikkosen tekstiin. Oikkonen käyttää sumeilematta Goebbelsin suosittelemia toisto- ja yleistystekniikoita, minkä toki huomasin jo neljä vuotta sitten.

Silloin vielä kuvittelin, että hän itse on huolissaan väkivaltaisten vastakkainasettelujen lisääntymisestä. Nyt on vaikea olla ajattelematta, että hän on kehitykseen tyytyväinen, ehkä tuntee ylpeää lukkarinrakkauttakin.

Jyväskylän mellakka ei todellakaan johtunut siitä, että Suomessa sosiaaliviranomaiset toimivat "kahdeksan kertaa tylymmin" kuin muissa pohjoismaissa, mitä tällainen mainostoimistoslangi ylipäänsä tarkoittaakaan.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Heh, minusta Oikkosen termi "loukatut kansalaistunnot" on (systeemitasolla) kertaluokkaa selitysvoimaisempi kuin Patomääen "ontologinen turvattomuus".

EDIT. Puhun vain itsestäni ... tietenkin maailman absurdisuuden voi kokea turvattomuutena, mutta ennemmin siihen kai kannattaa suhtauttua farssina. Sen sijaan tuottamuksellinen yhteiskuntasysteemin rikkominen aidosti vihastuttaa.

Janne Suuronen

Eipä media näistä tee numeroa:
http://www.vallankumous.org/blogi/2014/10/20/saako...

Onko yhden väkivalta perustellumpaa, kuin toisen ? Mistähän ihmeestä mainitsemasi äärimmäinen vastakkainasettelu mahtaisi johtu, kun rintaman molemmin puolin löytyy tällaisia ääliöitä. Mutta media pitää mökää vain toisesta puolesta.

Nyt sosiaalisen median mukaan Jyväskylässä pahoinpidelyn takaa löytyy itseltäänkin tuomioita väkivaltarikoksista. Kuinka sattuikim action-paikalle taas kerran.

Ollaan rehellisiä ja tuomitaan jyrkästi Kaikkien väkivalta. Oli aloittaja kuka hyvänsä, oli provosoija kuka hyvänsä.

Käyttäjän anttiolavisalonen kuva
Anttiolavi Salonen

Se kuitenkin pitää Professori Patomäen tekstissä oikaista, että kyseessä olisivat ainoastaan perussuomalaiset trollit. Kyllähän täällä on esimerkiksi näitä KD:n trolleja. Yleisempi nimitys voisi mielestäni olla "valkoisen ylivallan" trollit.

Janne Suuronen Vastaus kommenttiin #17

Kova jätkä kun vajaassa minuutissa ehdit lukea tuon linkin ja leimata allekirjoittaneen trolliksi. Siinäpä Anttiolavi Salosella sivistystä kerrakseen.

Pois sulkevalla mustavalkoisella tyylilläsi piirun verran taas kerran radikalisoit minua.

Käyttäjän anttiolavisalonen kuva
Anttiolavi Salonen Vastaus kommenttiin #19

Noh, en minä nyt kovasta jätkästä tiedä. Olen vaan niin pirun älykäs. Kiitos kuitenkin. Enhän minä sinusta puhunut. Puhuin KD:n trolleista ja valkoisesta ylivallasta. Et kai sinä nyt sellainen ole, Suuronen...

Käyttäjän anttiolavisalonen kuva
Anttiolavi Salonen Vastaus kommenttiin #21

vielä sen verran pitää kuitenkin sanoa, että esimerkiksi kaapista tuleminen rasismin suhteen taitaa olla nyt muotia. Joten anna mennä, jos siltä tuntuu. Ei se kai ole enää pahasta, ainakaan rasistien mielestä...

Käyttäjän anttiolavisalonen kuva
Anttiolavi Salonen

Se kuitenkin pitää Professori Patomäen tekstissä oikaista, että kyseessä olisivat ainoastaan perussuomalaiset trollit. Kyllähän täällä on esimerkiksi näitä KD:n trolleja. Yleisempi nimitys voisi mielestäni olla "valkoisen ylivallan" trollit.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #18

Salonen, onko tuskaista olla, kun äly päätä pakottaapi ?

Käyttäjän anttiolavisalonen kuva
Anttiolavi Salonen Vastaus kommenttiin #43

Ei. Tuskin huomaan moista itsestäni. Ego tosin välillä tökkii heikompien hermoja, mais c'est la vie.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Jari-Pekka Vuorela:

"" Oikkonen käyttää sumeilematta Goebbelsin suosittelemia toisto- ja yleistystekniikoita,...""

Natsikortti, ad hominem, ja aiemmin käyttämäsi nimittely ("perussuomalaisfilosofi").

Et pysty loukkaamaan minua. Mutta huomautan, ettet ehkä itse ymmärrä, miten alhaista kirjoittelusi on.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kyse ei ollut sen kummemmin natsien filosofiasta kuin Oikkosen henkilöstäkään vaan siitä, että keskitason mainostoimittajan tavoin käytit, varmasti täysin tietoisesti, Goebbelsin suosittelemia propagandatekniikoita. Alun perinkin suorastaan pröystäilit toistoillasi.

Käyttäjän milkoaikio kuva
Milko Aikio

Asiallinen, itse asiassa varsin hyvä esseekirjoitus, vaikka tuleekin "punavihreän kuplan" sisältä. Haluan kuitenkin sanoa, että Perussuomalaiset eivät halua kansallissosialismia, eivätkä kaikki Perussuomalaiset ole edes maahanmuuttokriittisiä.

Blogissani lisää: http://milkoaikio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199496-...

Käyttäjän JuhaniKleemola kuva
Juhani Kleemola

"Mitä enemmän poliittinen keskustelu alkaa muotoutua perussuomalaisten ja vastaavien ehdoilla, sitä ”rohkeampia” vetoja tarvitaan huomion saamiseksi. Kun tämä kehitys jatkuu, asteittain vahvistuu pyrkimys rajoittaa muiden sanan- ja ilmaisun vapautta ja myös muodollisia demokraattisia oikeuksia."

Patomäki toteaa asian oikein. Nyt on vain katsottava mitä kuluneen viikon aikana on esitetty sananvapauden rajoittamisen suhteen, ja ketkä viestin ovat antaneet. Pääosissa kansanedustaja Tytti Tuppurainen (SDP):

http://juhanikleemola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199...

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

On todella surullista kuinka alas Suomen kansa on ajettu ja suomalaisuus, mitä se sitten kaikkineen onkaan.

Suomalaisten tarve saada ja tulla hyväksytyksi on uskomaton vaikkakin ymmärrettävä historian valossa.

Knaslaisten itsetunto on ajettu maanrakoon huippunopeaa vauhtia aivan kuin sitä eriarvoisuutta, josta on pidetty paljon ääntä ei olisi käytännössä tajuttu lainkaan, ei sitä ole tajuttu - nämä kirjoitukset maastalähdöt ovat elävä ja käypä todiste.

Se miten Ruotsissa on käyny ja Norjassa tai Britanniassa, sillä ei tunnu olevan mitään väliä, Suomea ajetaan alas kaikin mahdollisin ja mahdottmin keinoin. Kaikenkaikkiaan suomi ja koko eurooppa ja etenkin EU on erittäin sairas, lieneekö tarpeeksi sairas kohta jotta paise puhkeaisi.

Mitkään asiantunijoiden vakkuuttelut eivät vakuuta ja miksi vakuuttaisivatkaan. Pistäkää pää pensaaseen !

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Suomi? Suomalaisuus?
Kansalaisten itsetunto?
Amen.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Historia ei toista koskaan itseään, sen sijaan ihmiset toistavat aina.

Reijo Tossavainen

Patomäen puolue näyttää hyväksyvän vas/anarkistien väkivallan ja mellakoinnin. Onhan itse vassaripuolueen puh.johtaja Arhinmäki ollut sellaisessa osallisena muutama vuosi sitten itsenäisyyspäivän aikoihin.

Tässä perussuomalainen näkemys https://www.suomenuutiset.fi/perussuomalaisten-joh...

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Pitäisiköhän teidän tehdä jotain tuolle kommenttipalstalle? Siellä kannattajanne ahkeroivat ankarasti mitätöidäkseen puoluejohdon selitykset väkivallan tuomitsemisesta.

Niko Sillanpää

Tiedä nyt "ontologisesta turvattomuudesta", asiat ovat kuitenkin hyvinvoinnin kannalta historiallisessa perspektiivissä valtavan hyvin. Kyse on enemmänkin siitä, että kyseenalaistetaan (vasemmisto-)ideologisesti rakennettu suomalaisten "velvollisuus" maksaa vastikkeetta ja tinkiä hyvinvoinnistaan ja vallastaan yli yhteiskunnan rajojen ja sopimusjärjestelmien pätevyysalueen "globaalin solidaarisuuden" tms. nimissä. Toisin sanoen oma etu ymmärretään suuremmaksi intressiksi kuin moralismilla ("hätä"-retoriikka jne.) säestetty vieras etu.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Kyse on siitä,että k a i k k i e n etu on myös oma etu.
Mitä enemmän rauhattomuus,hätä ja kurjuus lisääntyy muualla,sitä enemmän o m a etu on pyrkiä sitä vähentämään.

Jatkuva jankutus ja vihanlietsonta siitä,kuinka n e syövät suomalaisen köyhän leivän,johtaa nimenomaan siihen,että viha ja väkivalta vievät sekä leivän että rauhan - kaikilta köyhiltä.
Rikkaat hyötyvät tästäkin : saadaanhan samalla kaikki köyhät demonisoitua.

Ei ihme,että persut ottavat jo innokkaasti rakoa köyhälistöön ja katsovat edustavansa keskiluokkaa.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Suomessa ollaan menossa yhdysvaltalaiseen vastakkainasetteluun tyyliin "jos et ole tarpeeksi vasemmalla, olet äärimielinen oikeistonatsi" tai "jos et ole tarpeeksi oikealla, olet itkuinen liberaalihippi"

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Hyvä ja asiapitoinen kirjoitus Patomäeltä, mielestäni. Minulle se kertoi siitä että puoluerajoista huolimatta täällä voi sentään vielä löytää asioita joista on helppo olla yhtä mieltä.

Kyllä kansan henkinen kahtiajako (me vs muut) alkoi jo vuosia sitten eikä perussuomalaisetkaan asiaan ihan täysin osattomia ole. Muutamaankin kertaan olen huomanut että tasan kaikki erimieltä olevat ovatkin sitten niitä kukkahattuja ja vihervasureita. Eli niitä isoja pahoja muita. Ulkopuolisia.

Nyt sitten on liikkeellä ilmapiiriä jossa ulkomaalaistaustaiset nimetään niiksi mystisiksi 'muut' -olioiksi vaikka mielestäni fiksumpaa olisi saada nekin tuntemaan Suomi hyväksi paikaksi olla ja elää.

Mä olen aina pitänyt yhtenä suomalaiaten vahvuutena kykyä asettua toisen asemaan. Pohjimmiltaan se on osaltaan ollut rakentamassa tätä maatamme sellaiseksi kuin se parhaimmillaan voi olla.
Jos tuntee kateutta niitä kohtaan jotka eniten tukea tarvisevat, olivatpa sitten kantasuomalaisia tai taustat muualla niin voipa sellaista tunnetta nimittää vaikka loukatuksi kansalaistunnoksi. Mikä ettei. Itse en kuitenkaan niin tekisi.

Niko Sillanpää

Aika laimeasti kuitenkin. Jakokysymyksiä ovat lähinnä vain "globaali vastuu" mukaanlukien kehitysmaamaahanmuutto ja euroalueen tukipaketit sekä muutamat identiteettipoliittiset kysymykset. Muutoinhan konsensus esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnasta on laaja.

Käyttäjän hannutanskanen kuva
Hannu Tanskanen

"Hitler-kortin vetäjä häviää"

Rasismi oli Yhdysvaltain mustaan väestöön kohdistuvaa organisoitua syrjintää. Termiä ei ole syytä laajentaa.

Piste.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Rasismi ei ole eikä ollut yhden valtion alueelle yhtenä aikakautena rajoittunut ilmiö.
Halusit tai et.

Käyttäjän hannutanskanen kuva
Hannu Tanskanen

Sanoin organisoitua, yhteiskunnan rakenteisiin kuuluvaa syrjintää, sellaista ei tietääkseni Suomessa ole koskaan tapahtunut, eli meillä ei ole rasismia. "Pahasti katsominen" on sitten toinen asia ja kovin subjektiivinen.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #53

Olkaamme rehellisiä: Suomen miehityshallinto Itä-Karjalassa sulki siviilejä keskitysleireihin etnisen taustan perusteella.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #53

Historiastamme löytyy kyllä esimerkkejä valtion rasistisesta politiikasta: Ensimmäisenä tulee mieleen saamelaisiin kohdistettu politiikka ja käytännön toimet, joissa lähtökohta oli, että he ovat ihmisinä saamelaisuutensa takia alempiarvoisia ja siksi heihin voidaan kohdistaa valtaväestön tarpeita palvelevia toimia ja holhousta heiltä itseltään kysymättä. Jos tämä ei ollut rasismia, niin mikä mahtaa olla... Itä-Karjalan venäläisväestön (käytännössä lapsia, naisia ja vanhuksia) keskitysleirit on toinen esimerkki. Kolmantena suhtautuminen ja toimet romaniväestöä kohtaan - vastaavaa toimintaa kuin se saamelaisiin kohdistettu. Ei näiden rasistista peruslähtökohtaa käy kieltäminen.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #53

Tanskanen rajaa rasismin määritelmän liian suppeaksi. Oikeasti sitä on kaikki sellinen ajattelu ja toiminta joka katsoo joidenkin olevan eriarvoisia syntyperän t.m.s. perusteella.

Oxford English Dictionary (OED) määrittelee sen näin sanoen: "belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races" and the expression of such prejudice". Ja Merriam-Webster's Dictionary määrittelee sen "as a belief that race is the primary determinant of human traits and capacities and that racial differences produce an inherent superiority or inferiority of a particular racial group, and alternatively that it is also the prejudice based on such a belief".

Itse laajentaisin vielä määritelmää rodusta (joka on kiistanalainen käsite) koskemaan myös kielellistä, kultturellista ja kansallista erottelua.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Kysynpä nyt tältä virallisen totuuden haltijalta, ajattelutieteiden professorilta, itseoikeutetulta karusellikundilta, syvällisimmän yhteiskuntaymmärrryksen omaajalta:

- Ymmärrätkö mikä ero on "kansan mielipiteellä" ja Oikkosen kansalaistunnolla?
- Ymmärrätkö millaista olkiukon rakentamista on ottaa Hitler tähän keskusteluun?
- Jos ymmärrät niin teetkö sen tahallasi?

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"Hitler tai muutkaan kansallissosialistit eivät yleensä avoimesti julistaneet kansanmurhaa" :o)

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Pitää muuten paikkansa.
Vasta toteutus,eikä sekään aina välittömästi,teki selväksi mistä on kyse.
Silloinkin etupäässä kohteille,ei tekijöille.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #39

Mutta etkö huomaa kuinka asiaton tämä vihjaus on perussuomalaisia kohtaan, "tiedemieheltä".

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #42

Mitä asiatonta on sanoa etteivät natsit avoimesti kertoneet kaikkia tavoitteitaan? Eiväthän nämä nykyiset natsimmekaan pelaa avoimin kortein, eivätkä pelaa heidän soihdunkantajansakaan.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #44

Huomattakoon, että Karo puhuu natseista ja heidän soihdunkantajistaan. Kalahtaako kalikka?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #42

Olihan Lyssenkokin akateemikko joka onnistuneesti risteytti vehnän ja juolavehnän, mutta kauppalajiketta odotellaan vieläkin.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #47

Lysenko risteytti myös mittarimadon ja piikkilangan; sosialistinen piikkilanka on itsevetävä.

Mutta, mutta....epigenetiikan mukaan ympäristötekijät voivat todella muuttaa perintötekijöitä, ennen kuin ne siirtyvät eteenpäin, perinnöllisyys on paljon mutkikkaampaa, kuin on luultu.

Ja Leninin spiraaliteoria taas toteutuu: tiede on nouseva spiraali, joka kiertää tutkimuskohdetta nousten aina korkeammalle ymmärryksen tasolle - vanhoihin ideoihin palataan, korkeammalla tasolla.

terv. vanha kansandemokraatti ja marxilainen :-)

Petteri Hiienkoski

Natsithan vain halusivat oikeudenmukaisempaa maailmaa - arjalaisille.
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Mutta niinhän menee asia muidenkin ideologioiden kohdalla.. sosialistit tahtovat oikeudenmukaisempaa maailmaa - sosialisteille. Kapitalistit oikeudenmukaisempaa maailmaa - kapitalisteille. Kommunistit kommunisteille jne.

Millainen olisikaan ideologia joka tarjoaisi kaikille oikeudenmukaisempaa maailmaa? Ei sellaista ole,koska silloin sen ympärille ei voisi kerääntyä taistelemaan. Ehkä tässä kohtaa on jonkinlainen aukko...sanotaanko,että sivistyksessä.

Käyttäjän VillePaavolainen kuva
Ville Paavolainen

Ainakin joku on kerrankin perustellut kantansa historiallisesti sen verran perusteellisesti etten lähde kisaamaan tietäisinkö jotain paremmin. Mutta kuinka voi tuollaisen perusteluryöpyn jälkeen päätyä lyhyesti toteamaan persut on natseja. Pahimmat adit ja populismit on kyllä nähty ihan muiden suilla Ozan Yanar, Tuomioja (hah!), Touko Aalto.. Keskustelua voisi koettaa käydä järjellisellä tasolla. Sentään kansanedustajia.
http://piikkisanakas.blogspot.fi/

Sami Heinonen

Jännä homma mutta moneltaosin nämä yhtäläisyydet natsipuolueen lupauksiin ja visioihin voi yhdistää mihin tahansa puolueeseen. Luvataan 5 hyvää ja 10 kaunista, mutta taloudelliset edut "omille" ratkaisevat kaiken. Sotaa tuskin natsit tai kommunistit suoraan halusivat. Jos samat voitot sai uhkailemalla tai "neuvottelemalla" voittohan oli 100 kertaa makeampi (Tsekki, Eesti, Latvia, Liettua, Saksan sudeettialueet). Kaikki valtiot joilla on ja on ollut voimaa on sitä myös käyttäneet politiikkansa jatkeena... Natsit ovat se ainoa luvallinen vihollinen koska hävisivät sodan. Monet valtiot, kansat ja aatteet käyttivät erittäin brutaaleja toimintatapoja se kannattaisi yrittää muistaa ja olla reilu ja ennenkaikkea oikeudenmukainen jokaista yksilöä kohtaan. Tällä en missäännimessä tarkoita globaalia oikeutta minkään valtion sosiaaliturvaan, se on kestämätön yhtälö.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Patomäki analysoi varsin kelvollisesti ja kirkkaasti sitä miten voimme menneisyydestä oppia historian kulun samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia tarkastelemalla. Olenhan hänen kanssaan samaa mieltä. En koe tarpeelliseksi kiistää mitään kohtaa.

Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että noin ajatellen meidän tulee olla tarkkana, että tunnistamme oikeat pahikset emmekä hyökkää vahingossa hyvisten kimppuun. Heppoisesti lähestyen monia noista piirteistä kun voidaan yleistää kovin moniin tahoihin, myös aidosti hyvää tarkoittaviin. Meidän tuleekin arvida kunkin tahon puheita ja tekoja suurempina kokonaisuuksia eikä vain yksittäisiä puheenvuoroja.

Esimerkiksi tämä nyt esillä oleva suomensisulainen Immonen on leikkinyt aiemmin valokuvaposeerauksia SVL:n kanssa, möläytellyt vakivalta- ja voittoisia sisällissotauhkauksia ennen ja nyt mutta sitten uhriuttanut itseään ajojahdattuna ja selittelee haluavansa vain poliitista taistelua. Millainen kokonaisuus Immosen poliittisesta linjasta siis muodostuukaan jos sitä tarkastelee hieman pitempänä linjana.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Kyllä Soinilla Immosessa harjaamista riittää jos meinaa sen puhtaaksi saada. Voi olla että tallinovi käy.

markku palonen

Niinpä,niin.Immonen kirjoitti vieraalla kielellä luullen että se olisi oikein jäsennelty, kun vieraskieliset sen lukivat eikä ymmärtäneet.Olisi kirjoittanut ranskaksi niin asia olisi ollut täsmällinen ja eksakti. Mutta sen luki maahan muuttajat ja kieltä ymmärtämättömät ja suomensivat kirjoituksen. No, siitä tuli hyökkäys käsky, jonka lehdistö toteutti ja sai myytyä muutaman ylimääräisen lehde, joka maksoi taas Suomelle rutkasti euroja. Kiitos siitä.
Koppia kivitä kaikki.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Kirjoittikohan Immonen sen surullisen kuuluisan päivityksensä englanniksi vain siksi, että hän ei osaa kovin hyvin "pakkoruotsia", jota Ruotsin vastarintaliikkeen tyypit puhuvat? Suomen vastarintaliikehän on tuon ruotsalaisen natsijärjestön etäispesäke.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Tapahtumahistorian kautta tapahtuva analogioiden rakentelu näyttää sitä pätevämmältä mitä enemmän yksityiskohtia kytketään vertailtaviksi.

Tapahtumahistorialla tapahtuva todistelu on kuitenkin kaksisuuntainen tulkintatapahtuma. Näemme menneisyydessä sitä mitä nykyhetkestä sinne siirrämme. Saamme sieltä todistuksen sille mitä näemme nykyhetkessä.

Tapahtumahistoriointi tarvitsisi psykohistoriallisen perspektiivin. Tällöin ymmärryksen rajoiksi asettuvat historiankirjoittajan omat persoonalliset rajoittuneisuudet.

Valitettavasti eurooppalaisella uudella ajalla kartesiolaisen objektivaation varaan kehittyneet ihmistieteet eivät anna paljoakaan apua subjektiivisuuden kalibrointiongelmissa. Poliittiset historiantulkinnat eivät eroa niistä joita jotkut uskovat epäpoliittisiksi.

Omien tulkintatarpeiden tunnistaminen ja tunnustaminen ehkä saattaisi selventää analogia-ajatteluakin. Nythän käy niin että mitä selvempi poliittinen motiivi tulkintatarvetta määrää, sitä pätevämmältä historiallinen päättely näyttää.

Harri Immonen

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194688959768/arti...

Mitäpä mieltä puheenjohtajanne taannoisista lauluista, joissa syljettiin suomessa ammuttujen poliisien päälle. Ei aihetta marssiin kuitenkaan, vai mitä ajattelet Heikki?

Toimituksen poiminnat